Kosten en stroomverbruik van ons infraroodpaneel

Naast een laag stroomverbruik tijdens het gebruik van onze infrarood verwarming ten opzichte van de conventionele verwarmingsystemen, zijn ook de investeringskosten voor verwarming met de iHeatpanel vele malen lager. Besparingen in energiekosten van 40% of meer  zijn geen uitzondering.

In de onderstaande grafiek kunt u de verschillen zien ten opzichte van andere verwarmingssystemen. Installatiekosten voor de infraroodpanelen hebben wij buiten beschouwing gelaten omdat u dit zelf heel simpel kunt doen. Naast de lage kosten voor de iHeatpanel van Maxxinno kunt u er ook op rekenen dat er geen jaarlijks terugkomende kosten zijn. Er is namelijk geen onderhoud nodig in tegenstelling tot andere verwarmingssystemen. Eventueel kunt u bij een verhuizing de panelen meenemen.

De iHeatpanel verbruikt ten opzichte van andere systemen nagenoeg de minste energie. Wij hebben dit lage energieverbruik van ons infraroodpanel uitgezet in een grafiek.

Wanneer de aanschafkosten, de verbruikskosten en de besparing op onderhoud wordt vergeleken met andere verwarmingssystemen dan kunnen we concluderen dat de iHeatpanel de meest gunstige vorm van gebouwenverwarming is.

Hoeveel stroom gebruikt infrarood verwarming?

Uiteraard is het natuurlijk heel moeilijk, eigenlijk zelfs onmogelijk, om hier een antwoord op te geven. Stroomverbruik voor het verwarmen van woningen hangt namelijk af van heel veel factoren en is daarom voor ieder gezin en iedere woning verschillend.

– Uit hoeveel mensen bestaat het huishouden?
– Wat voor type huis heeft u? Tussenwoning, hoekwoning, appartement, vrijstaand, ….
– Wat voor type mens bent u, dus heeft u de verwarming meestal wat hoger of lager staan.
– Bent u de hele dag thuis of juist alleen ’s avonds?
– Hebben we een strenge of een zachte winter?
– Hoe is uw woning geïsoleerd?

Al deze factoren, en mogelijk zijn wij er nog meer vergeten te benoemen, hebben invloed op het verbruik. Laten we het gemiddeld gasverbruik per huishouden eens onder de loep nemen.

Een gemiddeld huishouden verbruikt zo’n 1500 m3 gas per jaar. Daarvan dient een onderverdeling gemaakt te worden. Ca. 72 % wordt gebruikt om de woning te verwarmen, ca. 23% wordt gebruikt voor warm water voorzieningen (douchen etc.) en ca. 5% wordt gebruikt om te koken.

Uit 1 m3 gas wordt ca. 7,9 KW aan warmte gehaald.

1 m3 gas kost momenteel gemiddeld ca. € 0,67 p/m3

1 KWh stroom kost momenteel gemiddeld ca. € 0,23 p/KWh (€ 0,07 voor stroom, € 0,12 energiebelasting en € 0,0399 aan btw.)

Verwarmen op gas: 1500 m3 x 72% is een verbruik van 1.080 m3 p/jaar x € 0,67 p/m3 =  € 723,60

1.080 x 7,9 = 8532 KW

Verwarmen met infrarood verwarming: De iHeatpanel is gegarandeerd 40% goedkoper dan gasverbruik (meetpunt 2016/2017)

€ 723,60 – (40%) € 289,44 = € 434,16

Het stroomverbruik is € 434,16 : € 0,23 p/KWh = afgerond op gemiddeld 1.888 KW p/jaar

Ten opzichte van gasverbruik zijn de kosten € 289,44 lager,-/- 40%

Ten opzichte van gasverbruik 6644 KW minder verbruik, -/- 78%

Wanneer u zonnepanelen op dak heeft liggen kunt u zich voorstellen dat met enkele panelen, uw woning al verwarmd kan worden. De gasleiding is niet meer nodig.

Voor een gasaansluiting betaalt u jaarlijks aan vast kosten € 215,00 die dan ook kunnen komen te vervallen.

Naast een behoorlijke besparing op energiekosten wordt door gebruikmaking van infrarood verwarming ook behoorlijk minder co2 uitgestoten, en door gebruik van zonnepanelen zelfs helemaal niets! Dit is weer belangrijk voor het milieu!

Uiteraard kunt u geen rechten ontlenen op bovengenoemde berekening.